Szukaj:

Zapraszamy na uroczystości w Zadwórzu

Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie serdecznie
zaprasza na uroczystości
poświęcone 90-tej rocznicy bohaterskiego boju,
stoczonego przez ochotników polskich, z bolszewicką konnicą Budionnego pod
Zadwórzem.
Bitwa pod Zadwórzem przeszła do legendy jako polskie Termopile, w tej
miejscowości kilkusetosobowy batalion Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej
kapitana Zajączkowskiego, złożony głównie z lwowskiej młodzieży, przez 11 godzin
stawiał heroiczny opór dwudziestokrotnie silniejszym oddziałom bolszewickim. W
walkach polegli prawie wszyscy - 318 młodych Lwowiaków, Jednak dzięki ich
postawie bolszewicy nie zdobyli Lwowa, opóźnił się także ich marsz w głąb Polski.
Odjazd autobusami uczestników uroczystości 22 sierpnia 2010 roku ze Lwowa o
godzinie 12,00 czasu ukraińskiego spod wzgórza kościoła OO.Karmelitów (w pobliżu
Wieży Prochowej) do Buska, tam odbędzie się modlitwa na kwaterze Legionistów,
następnie udamy się do Zadwórza, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta w
intencji bohaterów, odbędzie się także uroczystość składania wieńców i wiązanek
kwiatów. Ponadto zostanie zaprezentowany krótki program artystyczny o tematyce
patriotycznej.


Serdecznie zapraszamy do udziału

Stowarzyszenie Huta Pieniacka

Statystyka

stat4u