Szukaj:

66. rocznica ludobójstwa...


66. rocznica - 28 lutego 2010
Autobusy dojechały tylko do Żarkowa. W dalszą drogę do Huty ruszyliśmy wozami użyczonymi przez mieszkańców Żarkowa.


Na uroczystości przybyło bardzo wielu Polaków ze Lwowa i innych skupisk Polaków na Ukrainie.

 Uroczystość prowadził pan konsul M. Zieniewicz. (Poniżej: pod pomnikiem w Hucie Pieniackiej przemawia prezes SHP M. Gośniowska Kola) 
Po przemówieniach pani prezes i Konsula Generalnego RP we Lwowie G. Opalińskiego przedstawiciele kościołów odmówili modlitwę ekumeniczną w intencji zamordowanych.
Żarliwie modliły się siostry sercanki z Brodów

Delegacja władz Wschowy z burmistrzem K. Grabką oddaje hołd zamordowanym
Delegacja członków SHPWspólne zdjęcie członków SHP i pracowników konsulatu z Konsulem Generalnym RP G. Opalińskim.
Po uroczystościach człnkowie SHP odbyli również szereg rozmów z mieszkańcami sąsiednich wsi oraz przedstawicielami władz samorządowych.

Uroczystości próbowali zakłócić członkwie nacjonalistycznej partii Swoboda, lecz brak zainteresowania uczestników uroczystości wyraźnie rozwścieczył neobanderowców i obnażył bezradność nacjonalistów.


Fot. A. Wolanin

Fot. A. Wolanin


Fot. A. Wolanin


Fot. B. Śmigielski

Wszystkich, którzy dysponują zdjęciami z tegorocznych obchodów uprzejmie prosimy o nadsyłanie zdjęć na

nasz adres: hutapieniacka@gmail.com .

Statystyka

stat4u