Szukaj:

Zginęli za to, że byli Polakami...

Huta Pieniacka:
 wieś w powiecie brodzkim, położona 18,5 km na wsch. od Białego Kamienia, 18 km na wschód od Złoczowa nad potokiem Wiatyna (dopływ Seretu). Według spisu z 30.09.1921 ludność wioski wynosiła 724 mieszkańców. Miejscowość położona była na bardzo malowniczych terenach. Przy drodze między Hutą Pieniacką a Majdanem występowały niezwykłej urody źródła tzw.„Sine oko”i „Chowańce ”będące lejkowatymi zagłębieniami o przepaścistych brzegach zapełnione wodą w kolorze turkusowym (tzw. bezdonie). Wieś ze wszystkich stron otoczona była bogatymi lasami liściastymi (gł. buki i graby). Jak na owe czasy, wieś była dość zamożna i dobrze się rozwijająca. Były tam kościół, szkoła i świetlica wiejska. Mieszkańcy trudnili się głównie rolnictwem i hodowlą. Wieś była jednak w zasadzie samowystarczalna, gdyż mieszkańcy trudnili się również ciesielstwem, kowalstwem czy bednarstwem.
Dzisiaj nie ma już śladu po polskiej wsi. Tak jak, nawoływał jeden z oprawców palono i niszczono wszystko tak by nie został kamień na kamieniu. Obecnie, na środku wielkiej polany, w miejscu straszliwej zbrodni stoi odsłonięty w 2005 r. staraniem ROPWiM i rodzin zamordowanych pomnik upamiętniający ludobójstwo.
Ważne daty:
1.09.1939 – Agresja III Rzeszy na Polskę
17.09.1939 – wkroczenie od wschodu Armii Czerwonej
22.06.1941 – agresja III Rzeszy na Związek Radziecki; okupacja sowiecka ustępuje miejsca terrorowi hitlerowskiemu.
14.10.1942 – umowna data powstania UPA, zbrojnego ramienia OUN
28.04.1943 – powstaje dywizja SS Galizien złożona z ukraińskich ochotników(oddziały tej dywizji brały udział w rzezi Huty Pieniackiej)
9.02.1943 – Masakra we wsi Parośle pierwsza rzeź polskiej wsi na Wołyniu dokonana przez UPA
11.07.1943 – Krwawa niedziela; UPA dokonała skoordynowanej, masowej rzezi Polaków napadając jednocześnie na 167 kresowych miejscowości zamieszkiwanych przez Polaków.

28.02.1944 - Ludobójstwo w Hucie Pieniackiej - polska wieś przestała istnieć

Nad ranem 28 lutego 1944 r. wieś została ostrzelana z broni maszynowej i moździerzy. Następnie wkroczyły do niej dowodzone przez niemieckiego oficera formacje policyjno-wojskowe, w których składzie znajdowali się Ukraińcy. Polska samoobrona wiedząc o planowanej akcji postanowiła nie podejmować działań. Zdecydowano, że uzbrojeni mężczyźni zbiegną do lasu, pozostawiając we wsi głównie kobiety, dzieci i mężczyzn w podeszłym wieku. Liczono, że po dokonanej rewizji mieszkańcy nie będą poddani większym represjom. 
Po wkroczeniu napastników część mieszkańców została rozstrzelana na cmentarzu, pozostałych spędzono do kościoła skąd po kilkanaście osób wyprowadzano do stodół, zamykano i podpalano. Próbujących uciekać mordowano w bestialski sposób. Dobytek mieszkańców – bydło, rzeczy, zboże – zrabowano. Zginęło 1200-1500 osób, mieszkańców Huty Pieniackiej ale także uciekinierów z pobliskich wsi.28.02.2009 hołd zamordowanym Polakom oddali prezydenci Polski i Ukrainy,Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko.
     

Statystyka

stat4u