Szukaj:

Wieczny odpoczynek...


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś. P. Antoniego Bernackiego

Ocalonego z zagłady w Hucie Pieniackiej. 
Pogrążoną w żałobie rodzinę zapewniamy o naszej modlitwie - Stowarzyszenie Huta Pieniacka.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...


Świadectwo Antoniego Bernackiego:


Statystyka

stat4u