Szukaj:


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. Anny Szwaji

Ocalonej z zagłady w Hucie Pieniackiej. 
Pogrążoną w żałobie rodzinę zapewniamy o naszej modlitwie - Stowarzyszenie Huta Pieniacka.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...


Statystyka

stat4u