Szukaj:

24 października odbył się we Wschowie sprawozdawczo-wyborczy zjazd członków Stowarzyszenia Huta Pieniacka.


           

         Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta odprawiana we wschowskim kościele klasztornym o.o. franciszkanów w intencji zamordowanych w Hucie Pieniackiej. Mszy przewodniczył o. Brunon Kasprowski. We Mszy uczestniczyli także ks. dziekan Antoni Łatka i ks. Antoni Kostecki.
        Po Mszy w przyklasztornym „Domu Serca” odbyło się oficjalne powitanie członków stowarzyszenia i rozpoczęcie obrad. Obrady prowadził wiceprezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka Bogdan Śmigielski.
       Po powitaniu członków prezes stowarzyszenia Małgorzata Gośniowska-Kola przedstawiła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia w latach 2008-2009(poniżej zamieszczamy kalendarium obejmujące najważniejsze wydarzenia w działalności stowarzyszenia).
      Następnie sprawozdanie finansowe przedstawiła dr Maria Połocka-Molińska. W głosowaniu jawnym zgromadzeni członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i zaakceptowali sprawozdanie finansowe.
       Następnie przystąpiono do wyboru nowego zarządu. W wyniku głosowania spośród wskazanych kandydatur do zarządu wybrano:
• Prezes:     Małgorzata Gośniowska-Kola         Wschowa
• Wiceprezesi:
                  -Jerzy Szwaja                                    Wrocław
                  -Bogdan Śmigielski                           Kraków
• Sekretarz: Franciszek Bąkowski                      Poznań
• Zarząd:
                  -Adam Bernacki                                Drzonków
                  -Ryszard Kobylański                         Strzelin

Przybyli członkowie stowarzyszenia otrzymali Biuletyn Stowarzyszenia Huta Pieniacka (nr 2) – pismo stowarzyszenia zawierające sprawozdanie z prac SHP, list Komandora IX Rajdu Katyńskiego do Stowarzyszenia Huta Pieniacka oraz artykuły dotyczące Huty Pieniackiej

Ustalono, że pierwszym przedsięwzięciem w nadchodzącym 2010 roku będzie wyjazd członków stowarzyszenia do Huty Pieniackiej na obchody 66. rocznicy zagłady wsi (28.02.1944-2010).
Chętnych do wzięcia udziału w obchodach prosimy o kontakt.


Najważniejsze wydarzenia w działalności Stowarzyszenia Huta Pieniacka

w latach 2008-2009

• 07.06.2008 r. Wschowa – zjazd członków SHP
• 10-11 lipca 2008 r. Warszawa – Konferencja w Galerii Porczyńskich i udział w uroczystościach upamiętniających zbrodnię wołyńską na Skwerze Wołyńskim.
• 20-27 lipca 2008 r. Huta Pieniacka – renowacja cmentarza w Hucie Pieniackiej.
• 27-30 lipca 2008 r. – pielgrzymka członków SHP do Huty Pieniackiej
• 4 grudnia 2008 r. Warszawa – spotkanie z ministrem Andrzejem Przewoźnikiem
• 22 lutego 2009 r. Strzelin - uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy ku czci zamordowanych mieszkańców Huty Pieniackiej
 • 28.02.2009 r. Huta Pieniacka – obchody 65. rocznicy ludobójstwa w Hucie Pieniackiej z udziałem prezydentów Polski i Ukrainy
 • 7 marca 2009 r. Toruń – Rozmowy niedokończone: Huta Pieniacka
 • 12 marca 2009 r. Warszawa – „Spotkanie Pamięci Ofiar Huty Pieniackiej”.

• 21.05.2009 Warszawa – Państwo a pamięć ofiar. Nieupamiętnione ofiary zbrodni wołyńsko-małopolskiej. Konferencja organizowana przez RPO.
• 30-31.05.2009r. Wschowa –uroczystości upamiętniające 65. rocznicę zagłady Huty Pieniackiej.
• 31.08.2009 – Huta Pieniacka – do Huty Pieniackiej przybyli motocykliści IX Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego.
• 4.10.2009 - Warszawa - Uroczyste zakończenie IX Rajdu Katyńskiego - przmówienie prezes SHP pod Grobem Nieznanego Żołnierza
• 24.10.2009 - Wschowa - Sprawozdawczo-wyborczy zjazd członków SHP

Statystyka

stat4u