Szukaj:

1,5% PODATKU

1,5% Państwa podatku na rzecz Stowarzyszenia Huta Pieniacka pomoże nam skuteczniej i energiczniej kontynuować podjęte wyzwania.

Szanowni Państwo!
           
Celem naszej działalności jest ocalenie pamięci o zamordowanych, spalonych 1200 Polakach – mieszkańcach Huty Pieniackiej, mieszkańcach dawnych Kresów Rzeczpospolitej. Rozpoczęliśmy wiele inicjatyw.
Udało nam się wydać książkę opisującą historię Huty Pieniackiej. Odrestaurowaliśmy przedwojenny cmentarz – jedyną materialną pozostałość wsi. W uroczystościach rocznicowych organizowanych przez nas w 2009 roku udział wzięli prezydenci Polski i Ukrainy. W 2009 i 2010 roku podejmowaliśmy w Hucie Pieniackiej motocyklistów Rajdu Katyńskiego, organizowaliśmy konferencje naukowe. Nasza praca jest działalnością społeczną, wszyscy poświęcamy swój czas, wysiłek dla jednego celu: by Polska o nich nie zapomniała.  
W poczuciu odpowiedzialności i szczerego wewnętrznego zobowiązania dostrzegamy konieczność kontynuacji działalności.
Dlatego zachęcamy tych wszystkich, którzy dostrzegają celowość i znaczenie naszych działań do wsparcia finansowo naszej inicjatywy. 1,5% Państwa podatku na rzecz Stowarzyszenia Huta Pieniacka pomoże nam lepiej wypełniać zadania istotne dla nas wszystkich, a w dalszej perspektywie także dla interesu Polski.
 
Małgorzata Gośniowska Kola                      
Prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka                   
W deklaracji podatkowej, prosimy w miejscu :  


WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5 % PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

wpisać 

 Nr KRS 0000 169865

oraz

CEL SZCZEGÓŁOWY 1,5% - STOWARZYSZENIE HUTA PIENIACKA 

Przykład:


Statystyka

stat4u