Szukaj:

Zjazd Członków Stowarzyszenia Huta Pieniacka

W dniu  10 grudnia 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Tegoroczny zjazd był zarazem spotkaniem opłatkowym, podczas którego Ocaleni z Huty Pieniackiej, ich potomkowie złożyli sobie Bożonarodzeniowe życzenia. 

     Jak co roku spotkaliśmy się by podsumować kolejny rok działalności. W tym roku upłynęła również kadencja Zarządu, w związku z czym po złożeniu sprawozdania przez ustępujące władze odbyły się obrady i głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującym władzom.
     Sprawozdanie z działalności SHP w roku 2011 przedstawiła Prezes Zarządu - Małgorzata Gośniowska Kola. Wśród najważniejszych wydarzeń mijającego roku znalazły się między innymi:
 • 27.02.201167 rocznica ludobójstwa. Wraz z Konsulatem Generalnym RP zorganizowaliśmy uroczystości 67. rocznicy zagłady Huty Pieniackiej 
 • 28.02-04.03.2011- Muzeum Niepodległości. Zorganizowaliśmy wystawę oraz spotkania dotyczące tragedii Huty Pieniackiej w Muzeum Niepodległości w Warszawie. 
 • 05.03.2011 – Stowarzyszenie Huta Pieniacka w IPN na zaproszenie MRK wzięliśmy udział w konferencji na zakończenie Rajdu Katyńskiego. 
 • 07.03.2011 Spotkanie wschowskiej młodzieży z F. Bąkowskim. W Sali Posiedzeń wschowskiego Ratusza odbyło się spotkanie upamiętniające 67 Rocznicę Zagłady Wsi Huta Pieniacka. Udział wzięła młodzież ze wschowskich szkół. Historię Huty przybliżył Franciszek Bąkowski. 
 • 1-4.05.2011Wyjazd do Huty Pieniackiej. W dniach 1-4 maja Prezes SHP udała się na Ukrainę celem poczynienia wstępnych ustaleń dot. renowacji cmentarza.
   
 • 23-31.08.2011 – Renowacja Cmentarza w Hucie Pieniackiej i Brodach. Ukończyliśmy renowację cmentarza w Hucie i rozpoczęliśmy prace na cmentarzu brodzkim.
   
 • 29.08.2011Rajd Katyński w Hucie Pieniackiej. Tradycją lat ubiegłych podejmowaliśmy w Hucie motocyklistów MRK.  
 • 25.09.2011Uroczystości we Wschowie


Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium, oraz powołało Zarząd III kadencji.


Szczególnie przyjemnym momentem spotkania było wręczenie medalu "Opiekuna Miejsc Pamięci" przyznawanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ocalonemu z Huty Pieniackiej Kazimierzowi Orłowskiego - serdecznie gratulujemy!JK

Statystyka

stat4u