Szukaj:

68. rocznica zagłady Huty Pieniackiej

Po raz kolejny w Hucie Pieniackiej  odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę ludobójstwa dokonanego 28 lutego 1944 r. przez oddział SS Galizien i UPA. Organizatorami obchodów było Stowarzyszenie Huta Pieniacka ze Wschowy oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie.

Na miejsce przybyli rodacy z całej Polski – parlamentarzyści, samorządowcy, delegacje stowarzyszeń kresowych. Senat RP reprezentował senator Stanisław Gogacz. Wraz z członkami Stowarzyszenia Huta Pieniacka ze Wschowy przybyła delegacja samorządu. Przybyli także samorządowcy z Wołowa. Licznie w uroczystościach udział wzięli członkowie "Solidarności" z Lublina i oczywiście mieszkający na lwowskiej ziemi Polacy.

Po przemówieniach zastępcy Konsula Generalnego RP Andrzeja Drozda, senatora Stanisława Gogacza, przedstawicieli lokalnych władz ukraińskich i Prezesa Stowarzyszenia Huta Pieniacka nastąpił najważniejszy moment uroczystości – jak  co roku przy pomniku upamiętniającym ofiary odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w intencji pomordowanych. Odprawione zostało przez 5 kapłanów wyznania rzymskokatolickiego, grekokatolickiego i prawosławnego. Po nim nastąpiło składanie wieńców. Jako pierwsi
wieniec złożyli Ocaleni z Huty Pieniackiej. Po nich kolejne delegacje: Konsulatu Generalnego RP, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Senatu RP, samorządu Wschowy z p. burmistrzem K. Grabką, Rajdu Katyńskiego, samorządu Wołowa z p. burmistrzem D. Chmurą,, lubelskiej "Solidarności" delegacje stowarzyszeń kresowych. Na szczególne uznanie i wdzięczność zasługuje liczna obecność Polaków mieszkających na Ukrainie.

Stowarzyszenie Huta Pieniacka pragnie wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim, uczestnikom uroczystości. To bardzo ważne, że pamięć o tej straszliwej zbrodni jednoczy coraz więcej ludzi. Huta Pieniacka jest miejscem niezwykłym. Na naszych oczach staje się symbolem zwycięstwa Prawdy. Bo jak wytłumaczyć, fakt, że w miejscu gdzie nie został kamień na kamieniu - tak jak chcieli tego oprawcy – gromadzą się ludzie, którzy pamiętają.

Obchody każdej kolejnej rocznicy zdają się potwierdzać słowa wypowiedziane w Hucie w 2005 r. przez Andrzeja Przewoźnika podczas odsłonięcia pomnika: "Polska o nich nie zapomniała". Cieszy obecność reprezentacji Senatu, instytucji państwa i samorządów. To znak, że Najjaśniejsza Rzeczpospolita rzeczywiście zaczyna pielęgnować pamięć o tych, którzy przez wieki wykuwali jej wielkość na Kresach. Szczególnie cieszy wsparcie samorządów. To ważne, abyśmy pamiętali o Kresach i takich miejscach jak Huta
Pieniacka. Nie zawsze państwo spełnia swój moralny obowiązek wobec Polaków pomordowanych na tych ziemiach. Dlatego ważne jest wsparcie dla oddolnych inicjatyw. Chcemy serdecznie podziękować władzom Miasta i Gminy Wschowa za udział w uroczystościach oraz za wspieranie inicjatyw Stowarzyszenia Huta Pieniacka.

"Huta Pieniacka to nie tylko ziemia tętniąca niegdyś życiem – to przede wszystkim miłość do Boga i Ojczyzny jaką nosili w sercach jej mieszkańcy, i którą przekazali obecnym dziś w tym miejscu. Ich świadectwo daje nam najważniejszą w życiu umiejętność – obyśmy zawsze potrafili z niej korzystać: obyśmy zawsze potrafili rozpoznać dobro i nazwać zło" - powiedziała prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka Małgorzata Gośniowska-Kola.

Stowarzyszenie Huta Pieniacka pragnie wyrazić szczególne podziękowania pracownikom Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, których wielkie zaangażowanie i zrozumienie pozwoliły zorganizować uroczystość.

Stowarzyszenie Huta PieniackaStatystyka

stat4u