Szukaj:

Cmentarz w Hucie Pieniackiej

Jednym z najważniejszych osiągnięć stowarzyszenia jest przeprowadzenie prac renowacyjnych na cmentarzu w Hucie Pieniackiej. Dokonaliśmy tego przede wszystkim dzięki wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.Poniżej prezentujemy dokumentację fotograficzną z przeprowadzanych prac.

Wiejski cmentarz, jest jedyną materialną pozostałoscią po Hucie Pieniackiej. Ocalał prawdopodobnie jedynie dlatego, że położony jest w lesie. Oczywiscie uległ dewastacji - pomniki zostały poprzewracane, niektóre płyty nagrobne zostały rozbite.

 W pierwszym etapie przedsięwzięcia renowacji skupiliśmy się na uporządkowaniu terenu cmentarza.
Stan cmentarza przed rozpoczęciem prac przez Stowarzyszenie Huta Pieniacka. Fot. PK 2007 r.

Pierwsze prace wykonywane przez członków Stowarzyszenia na cmentarzu. Fot. MGK 2007 r.
Pierwsze prace wykonywane przez członków Stowarzyszenia na cmentarzu. Fot. MGK 2007 r.
Pierwsze prace wykonywane przez członków Stowarzyszenia na cmentarzu. Fot. MGK 2007 r.
Pierwsze prace wykonywane przez członków Stowarzyszenia na cmentarzu. Fot. PK 2007 r.
Pierwsze prace wykonywane przez członków Stowarzyszenia na cmentarzu. Fot. PK 2007 r.
Od zniszczenia zdołaliśmy ocalić kilkadziesiąt nagrobków. Uporządkowaliśmy teren cmentarza wycinając samosiewy i ogradzając prowizorycznie cmentarz. W 2008 roku po raz kolejny otrzymaliśmy wsparcie od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dzięki czemu przeprowadziliśmy dalsze działania renowacyjne. Prace na cmentarzu wykonywali wolontariusze ze Stowarzyszenia Magurycz oraz członkowie Stowarzyszenia Huta Pieniacka, którzy wykonali profesjonalną pracę kamieniarską. Pomniki zostały oczyszczone i zakonserwowane. Ponadto,  w centrum cmentarza postawiono nowy dębowy Krzyż.
Efekt prac przeprowadzonych przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Magurycz i członków Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Fot. JK 2008 r.
Efekt prac przeprowadzonych przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Magurycz i członków Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Fot. JK 2008 r.
Efekt prac przeprowadzonych przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Magurycz i członków Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Fot. JK 2008 r.
Po zakończeniu prac nowy Krzyż został poświęcony a na cmentarzu odprawiono pierwsze od kilkudziesięciu lat nabożeństwo, w którym uczestniczyli też Ocaleni z Huty Pieniackiej. Dla niektórych była to pierwsza pielgrzymka do Huty Pieniackiej od 1944 roku.
Nabożeństwo na cmentarzu w Hucie Pieniackiej. Fot. MGK 2008 r.
Ocaleni z Huty Pieniackiej w kościele parafialnym w Złoczowie. Fot. JK 2008 r.

Od czasu odrestaurowaniu, cmentarz jest regularnie odwiedzany, przez grupy pielgrzymów z Polski i Ukrainy. Przede wszystkim zaś przez motocyklistów corocznego Zlotu Motocyklowego Huta Pieniacka. 
B. Śmigielski (v-ce prezes Stowarzyszenia, który nadzorował prace na cmentarzu) opowiada o historii cmentarza i przeprowadzonych pracach uczestnikom Międzynarodowej Konferencji Młodzieży Polskiej, Ukraińskiej i Żydowskiej. fot. JK 2008 r.


Członkowie Stowarzyszenia Huta Pieniacka, rokrocznie pielgrzymują do Huty Pieniackiej, gdzie m.in. pracują na ocalonym cmentarzu. 

Fot. JK 2009 r.
Fot. JK 2009 r.
Fot. JK 2009 r.

Fot. JK 2010 r.


Fot. JK 2010 r.

Ukoronowaniem naszych działań zmierzających do ocalenia cmentarza - jedynej pozostałości po Hucie Pieniackiej było wykonanie ogrodzenia terenu.  Cel udało się zrealizować w 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.
Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Przy drodze z Podkamienia i dalej z Żarkowa zamontowaliśmy tabliczki informujące o szlaku do Huty Pieniackiej.
Fot. JK 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Na cmentarzu przeprowadziliśmy inwentaryzację pomników i mogił. Fot. JK 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.
Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Ostatni etap renowacji cmentarza. Fot. JK 2011 r.

Poniżej prezentujemy materiał wideo ukazujący ostatni etap prac i efekt końcowy - odrestaurowany cmentarz w Hucie Pieniackiej.

Statystyka

stat4u