Szukaj:

Działalność Stowarzyszenia nagrodzona

Rok 2010 pomyślnie zaczął się dla naszego Stowarzyszenia. Na Spotkaniu Noworocznym Powiatu Wołowskiego Stowarzyszenie Huta Pieniacka nagrodzone zostało honorową nagrodą Starosty Wołowskiego:
Kryształ Roku 2009.  
 29 stycznia 2010 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie W uzasadnieniu nagrody stwierdzono: odbyło się Spotkanie Noworoczne Powiatu Wołowskiego, podczas którego uhonorwano działalność naszego stowarzyszenia.STOWARZYSZENIE HUTA PIENIACKA za aktywne i pełne zaangażowania działania, mające na celu oddanie hołdu i upamiętnienie ofiar mordu w Hucie Pieniackiej oraz przekazanie wszystkim nam rzetelnej wiedzy i prawdy o tych wydarzeniach, będących częścią losów wielu mieszkańców Powiatu Wołowskiego.

Podczas uroczystości prezes SHP Małgorzata Gośniowska Kola zaprezentowała nasze dotychczasowe osiągnięcia i wskazała cele, które mamy zamiar zrealizować.       Cieszymy się, że nasze inicjatywy coraz częściej znajdują zrozumienie i uznanie w oczach Polaków. Jesteśmy dumni, że owoce naszej pracy zostały dostrzeżone i nagrodzone przez Starostę Wołowskiego. Jest to nagroda szczególna, bowiem na terenie powiatu Wołowskiego zamieszkują ocaleni z Huty Pieniackiej i ich potomkowie.
Dziękujemy, za uznanie zobowiązując się zarazem do dalszej pracy na rzecz upamiętnienia zbrodni dokonanej na polskich mieszkańcach dawnych Kresów Rzeczpospolitej.

Statystyka

stat4u