Szukaj:

O stowarzyszeniu ...

 Nie o zemstę, leczo pamięć wołają ofiary ...


     Stowarzyszenie Huta Pieniacka zrzesza Ocalonych z Huty Pieniackiej, członków ich rodzin i sympatyków. Oficjalnie zostało zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń w 2008 r., jednak osoby tworzące dziś stowarzyszenie już wcześniej podejmowały wysiłki na rzecz godnego upamiętnienia ofiar zbrodni dokonanej 28 lutego 1944 roku w Hucie Pieniackiej. Ważnym wydarzeniem na drodze do powstania Stowarzyszenia było odsłonięcie staraniem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  roku pomnika upamiętniającego zbrodnie (2005 rok). Podczas uroczystości, ówczesny Sekretarzy Rady OPWiM śp. Andrzej Przewoźnik wypowiedział bardzo ważną myśl: "Jesteśmy tu po to by dowieść, że Polska o nich nie zapomniała". Słowa te, stały się odtąd ideą wyznaczającą kierunek naszej działalności.
     Zatem aktywność Stowarzyszenia Huta Pieniacka, to przede wszystkim upamiętnianie ofiar ludobójstwa dokonanego w czasie II wojny światowej na Polakach zamieszkujących Kresy II Rzeczypospolitej, w szczególności zaś ofiary zbrodni popełnionej przez oddziały SS Galizien i UPA 28 lutego 1944 roku w Hucie Pieniackiej. 
     W tym celu od 2006 roku w każdą rocznicę w miejscu Huty Pieniackiej współorganizujemy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie obchody upamiętniające zbrodnię. W 2009 r. zaproszenie do udziału w uroczystości przyjęli prezydenci Polski i Ukrainy - Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko.
     Ponadto organizujemy liczne przedsięwzięcia na terenie Polski. Są to m.in. konferencje naukowe i spotkania rocznicowe we Wschowie w woj. lubuskim (gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia), Poznaniu czy w Warszawie (np. we współpracy z Muzeum Niepodległości). 
     Współpracujemy z najważniejszymi instytucjami w państwie - m.in. Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Konsulatem Generalnym RP we Lwowie. Stale współdziałamy także z organizacjami i osobami, którym bliska jest idea naszej działalności. Zdajemy sobie sprawę jak wielką rolę odgrywa edukacja młodzieży. Z tego względu do współpracy zapraszamy także ludzi młodych. Współpracujemy przede wszystkim z licealistami i studentami, którzy chętnie wspomagają nasze działania zarówno w Polsce jak i na Ukrainie.
     Naszym celem jest propagowanie wiedzy o tragicznej historii południowo-wschodnich rubieży II RP. Pamiętając o Kresach nie skupiamy się jedynie na związanej z nimi martyrologii naszego narodu, lecz akcentujemy to co w Polskiej historii było najchlubniejsze, a zarazem wywodzi się z Kresów. Na tym polu naszym ostatnim dużym przedsięwzięciem była objęta honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości "Ogólnopolska Konferencja Naukowa Jurysprudencja lwowska", w której organizacji wspieraliśmy Koło Naukowe BONA FIDES z Wydziału Prawa i Administracji UAM.
     
     Poza działalnością popularyzatorską inicjujemy szereg przedsięwzięć zmierzających do ocalenia materialnych śladów kresowej historii. Dzięki wsparciu Rady OPWiM zdołaliśmy odrestaurować i zabezpieczyć wiejski cmentarz w Hucie Pieniackiej - jedyny materialny ślad po polskiej wsi. W 2011 roku rozpoczęliśmy także prace na polskim cmentarzu wojskowym z lat 1914-1920 w Brodach. W roku 2012 w pracach wsparli nas nasi przyjaciele - uczestnicy Motocyklowego Zlotu Huta Pieniacka.

     Historia naszej współpracy z motocyklistami jest jednak dłuższa. Od kilku lat organizujemy ze Stowarzyszeniem Motocyklowego Rajdu Katyńskiego zloty motocyklowe w Hucie Pieniackiej. Tego jednego dnia Huta ożywa. Każdego roku przybywa ponad 100 motocyklistów z całej Polski, którzy uczestniczą we Mszy Świętej w intencji pomordowanych. To niezwykłe wydarzenia - miejscu gdzie dokonano tak makabrycznej zbrodni, gdzie nie ma nic znów gromadzą się ludzie - Ocaleni, motocykliści, Polacy mieszkający na Ukrainie. Nocą przy ognisku rozbrzmiewają patriotyczne pieśni, toczą się nocne Polaków rozmowy... To żywe lekcje patriotyzmu.

     Wszystkie podejmowane przez nas przedsięwzięcia możecie Państwo, śledzić na naszej stronie internetowej, na youtube oraz na facebook'u.

    

Wszystkich Państwa zainteresowanych naszą działalnością lub pragnących włączyć się w nasze inicjatywy zachęcamy do kontaktu.


BY POLSKA O NICH NIE ZAPOMNIAŁA ...

          

Statystyka

stat4u