Szukaj:

Uroczystości w Lidicach


     W ostatnich miesiącach Stowarzyszenie Huta Pieniacka nawiązało współpracę instytucjami kultury i władzami miasta Lidice w Czechach, gdzie 10 czerwca 1942 r. Niemcy wymordowali niemal wszystkich mieszkańców, a wieś doszczętnie zniszczyli.
     
Tragiczna wspólnota losów mieszkańców Lidic i Huty Pieniackiej skłoniła nas do nawiązania współpracy, w celu wspólnego pielęgnowania pamięci o dramatycznej przeszłości.
     
     W tegorocznych obchodach zagłady Lidic - uświetnionych obecnością Prezydenta Republiki Czeskiej oraz licznych delegacji dyplomatów - na zaproszenie organizatorów uroczystości udział wzięli także przedstawiciele naszego Stowarzyszenia.
  
Pomnik dzieci - ofiar z Lidic

Rozmowa z jedną z ocalonych mieszkanek Lidic
Rozmowa z władzami miasta Lidice

Statystyka

stat4u